QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Số: 129/KH-UBND Tân Hồng KẾ HOẠCH Hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tân Hồng giai đoạn 2020 – 2025

Số 07 /BGDDT-GDCTHS SV V/v chi dao tang cuong cac giai phap bao ve tre em

Thông tư Số:11 /2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanthanhb1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanthanhb1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay