Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tân Thành B1

Số: 368/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápTriển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 – 2030 trong ngành Giáo dục

Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương

Triển khai cuộc thi “Góc ảnh đẹp thư viện” lần thứ 3 – năm 2023

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanthanhb1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanthanhb1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay